Ohizko udalbatzarrak 2021/04/28 18:47

Igotze data: 2021/06/14 07:41

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: 15910793Z JAVIER MARIA ZUBIZARRETA (R: P2001800H)

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:00:18-00:00:24

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:00:25-00:00:51

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:00:52-00:01:03

Ana Azkoitia Urteaga

00:01:05-00:02:29

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:02:31-00:02:35

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:02:36-00:02:55

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:02:56-00:03:06

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:03:07-00:03:16

Ana Azkoitia Urteaga

00:03:17-00:03:53

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:03:56-00:03:57

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:03:58-00:04:07

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:04:08-00:04:11

Ana Azkoitia Urteaga

00:04:12-00:04:20

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:04:21-00:04:30

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:04:31-00:04:39

Ana Azkoitia Urteaga

00:04:40-00:08:12

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:08:14-00:08:16

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:08:17-00:09:00

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:09:01-00:09:02

Ana Azkoitia Urteaga

00:09:02-00:09:42

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:09:43-00:09:50

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:09:52-00:10:14

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:10:15-00:10:32