Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2021/07/21 06:58

Igotze data: 2022/05/12 12:00

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: JAVIER MARIA ZUBIZARRETA

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:01:34-00:01:45

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:01:45-00:10:01

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:01:34-00:01:45

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:01:45-00:10:01

Amaia Gorrotxategi

00:10:03-00:14:10

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:14:10-00:15:06

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:15:07-00:16:34

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:16:35-00:16:37

Ana Azkoitia Urteaga

00:16:40-00:18:42

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:18:44-00:18:54

Ana Azkoitia Urteaga

00:18:54-00:18:58

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:18:58-00:19:00

Ana Azkoitia Urteaga

00:19:00-00:19:02

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:19:02-00:19:30

Ana Azkoitia Urteaga

00:19:29-00:19:35

Ana Azkoitia Urteaga

00:19:30-00:19:34

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:19:35-00:20:30

Ana Azkoitia Urteaga

00:20:30-00:21:54

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:21:55-00:22:21

Javier Zubizarreta Zubizarreta

00:22:21-00:23:32