Zer bilatu nahi duzu?

Bilatu
Gaia
Gaia
Eguneratze data
Eguneratze data
Hasiera data
Amaiera data
Data tartea ez da baliozkoa
Ez dago dokumentu edo media fitxategirik karpeta honetan.
Karpetak
Dokumentuak
{title}
Right Now by
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}

 • Azkoitia Lantzen, S.A. Espediente Negoziatuak 2018

  Errorea gertatu da txantiloia prozesatzerakoan.
  Java method "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW.parseDate(String, String, Locale)" threw an exception when invoked on com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW object "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW@1b95fab"; see cause exception in the Java stack trace.
  
  ----
  FTL stack trace ("~" means nesting-related):
  	- Failed at: #assign fechatransparencia_DateObj = ... [in template "66863#66901#69408" at line 72, column 9]
  ----
  1<#assign journalLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
  2<#assign journalArticleResourceLocalServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleResourceLocalService")> 
  3<#assign categProperLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.category.property.service.AssetCategoryPropertyLocalService")> 
  4<#assign catLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService")> 
  5<#assign article = journalLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId), .vars['reserved-article-id'].data)> 
  6<#assign modifiedDate = article.getModifiedDate()> 
  7<#assign articlePrimKey = article.resourcePrimKey> 
  8<#assign title = article.getTitle(locale)> 
  9<#assign groupLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.GroupLocalService")> 
  10<#assign group = groupLocalService.getGroup(groupId)> 
  11<#assign images_folder = themeDisplay.getPathThemeImages()> 
  12 
  13<#assign articleResourcePK = journalArticleResourceLocalServiceUtil.getArticleResourcePrimKey(groupId, .vars['reserved-article-id'].data)> 
  14<#assign listaCategorias=catLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle",articleResourcePK)> 
  15 
  16<#assign nombreCategoria=""> 
  17<#if listaCategorias?size gt 0> 
  18	<#list listaCategorias as category> 
  19		<#assign nombreCategoria=category.getTitle(locale)> 
  20		<#assign key = "image"> 
  21		<#attempt> 
  22     <#assign imageProperty = categProperLocalService.getCategoryProperty(getterUtil.getLong(category.getCategoryId()),key)> 
  23    <#recover> 
  24       
  25    </#attempt> 
  26		<#if imageProperty?? && imageProperty.getValue()?? && imageProperty.getValue() != ""> 
  27			<#if imageProperty.getValue() == "altos_cargos.png" 
  28					||imageProperty.getValue() == "contratos_convenios_subvenciones.png" 
  29					||imageProperty.getValue() == "economia.png" 
  30					||imageProperty.getValue() == "medio_ambiente.png" 
  31					||imageProperty.getValue() == "normas_relevancia_juridica.png" 
  32					||imageProperty.getValue() == "organizacion_planificacion_patrimonio.png" 
  33					||imageProperty.getValue() == "proyectos_obras.png" 
  34					||imageProperty.getValue() == "relacion_ciudadania.png"> 
  35					<#assign image= images_folder + "/transparencie/"+ imageProperty.getValue()> 
  36					<#break> 
  37			<#else>	 
  38					<#assign image=images_folder + "/gipuzkoa_abierto.png"> 
  39			</#if> 
  40		<#else> 
  41		  <#assign image=images_folder + "/gipuzkoa_abierto.png"> 
  42		</#if>  
  43	</#list> 
  44<#else> 
  45		<#assign image=images_folder + "/gipuzkoa_abierto.png"> 
  46</#if>  
  47 
  48 
  49<div class="transp_detalle"> 
  50	<div class="taglib-header"> 
  51		<span class="header-back-to"> 
  52			<a class="icon-circle-arrow-left previous-level" href="javascript:history.back()" title='<@liferay.language key="back"/>' > 
  53				<span class="helper-hidden-accessible"><@liferay.language key="back"/></span> 
  54			</a> 
  55		</span> 
  56		<h1 class="header-title">${title}</h1> 
  57	</div> 
  58	 
  59	<div class="img_interior"> 
  60		<img src="${image}"> 
  61	</div> 
  62	<div id="datos" class="transparencia"> 
  63			 
  64			<#assign categoryName = ""> 
  65			<#assign categoryName = articlePrimKey> 
  66 
  67 
  68<#assign fechatransparencia_Data = getterUtil.getString(fechatransparencia.getData())> 
  69<#assign nDate=""> 
  70<#if validator.isNotNull(fechatransparencia_Data)> 
  71 
  72	<#assign fechatransparencia_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fechatransparencia_Data, locale)> 
  73  <#if locale="es_ES"> 
  74	<#assign nDate=dateUtil.getDate(fechatransparencia_DateObj, "dd-MM-yyyy", locale)> 
  75	<#else> 
  76	<#assign nDate= dateUtil.getDate(fechatransparencia_DateObj, "yyyy-MM-dd", locale)> 
  77	</#if> 
  78</#if> 
  79			<dl> 
  80				<dt><@liferay.language key="modified-date"/>:</dt> 
  81				<#if locale.getLanguage() == "eu">		 
  82				<dd>${modifiedDate?datetime?string("yyyy-MM-dd")}</dd> 
  83				<#else> 
  84				<dd>${modifiedDate?datetime?string("dd-MM-yyyy")}</dd> 
  85				</#if>  
  86				<dt><@liferay.language key="create-date"/>:</dt> 
  87			 
  88				<dd>${nDate}</dd> 
  89			 
  90 
  91				<#if nombreCategoria!=""> 
  92				  <dt><@liferay.language key="theme"/>:</dt><dd>${nombreCategoria}</dd> 
  93				</#if> 
  94				 
  95				<#if descripciondatotransparencia.Organismo?has_content> 
  96				<dt><@liferay.language key="organization"/>:</dt><dd>${descripciondatotransparencia.Organismo.getData()}</dd> 
  97				</#if> 
  98				<!-- site Name organization --> 
  99			</dl> 
  100	</div> 
  101	 
  102	<#if imagentransparencia.getData()?has_content> 
  103		<div class="marco"> 
  104				<img src="${imagentransparencia.getData()}" alt="${imagentransparencia.getData()}"> 
  105		</div> 
  106	</#if> 
  107 
  108	<p>${descripciontransparencia.getData()}</p> 
  109 
  110<#if descripciondatotransparencia.getSiblings()?has_content> 
  111	<div id="enlaces_relacionados"> 
  112	<#list descripciondatotransparencia.getSiblings() as cur_descripciondatotransparencia> 
  113		<h3>${cur_descripciondatotransparencia.getData()}</h3> 
  114		<!--ID del dataset--> 
  115		<#if descripciondatotransparencia.idodtransparencia.getSiblings()?has_content || descripciondatotransparencia.idodresourcetransparencia.getSiblings()?has_content> 
  116		 
  117			 
  118			  <#if cur_descripciondatotransparencia.idodtransparencia?has_content> 
  119				<#if cur_descripciondatotransparencia.idodtransparencia.getSiblings()?has_content> 
  120					<ul class="lista_enlaces"> 
  121 
  122					<#list cur_descripciondatotransparencia.idodtransparencia.getSiblings() as cur_descripciondatotransparencia_idodtransparencia> 
  123						<#assign urlDetail = themeDisplay.getPortalURL()> 
  124						<#assign urlDetail = urlDetail + "/datu-irekien-katalogoa/-/openDataSearcher/detail/detailView/"> 
  125						<#assign urlDetail = urlDetail + cur_descripciondatotransparencia_idodtransparencia.getData()> 
  126						 
  127							<#if cur_descripciondatotransparencia_idodtransparencia.getChild('idodtextotransparencia').getData()??> 
  128  						<li> 
  129  							<a href="${urlDetail}" title='<@liferay.language key="opens-new-window"/>' target="_blank">${cur_descripciondatotransparencia_idodtransparencia.getChild('idodtextotransparencia').getData()}</a> 
  130  						</li> 
  131						<#else> 
  132  						<li> 
  133  							<a href="${urlDetail}" title='<@liferay.language key="opens-new-window"/>' target="_blank">${cur_descripciondatotransparencia_idodtransparencia.getData()}</a> 
  134  						</li> 
  135						</#if> 
  136					</#list> 
  137					</ul> 
  138				</#if> 
  139				</#if> 
  140				<#if cur_descripciondatotransparencia.idodresourcetransparencia?has_content> 
  141				<#if cur_descripciondatotransparencia.idodresourcetransparencia.getSiblings()?has_content> 
  142          <ul class="lista_enlaces"> 
  143					<#list cur_descripciondatotransparencia.idodresourcetransparencia.getSiblings() as cur_idodresourcetransparencia> 
  144					<#if cur_idodresourcetransparencia.getData()!=''> 
  145						<#assign urlResource = themeDisplay.getPortalURL()> 
  146						<#assign urlResource = urlResource + "/datu-irekien-katalogoa/-/openDataSearcher/preview/resourcePreviewView/"> 
  147						<#assign urlResource = urlResource + cur_idodresourcetransparencia.getData()> 
  148						 
  149						<#if cur_idodresourcetransparencia.getChild('idodresourcetextotransparencia').getData()?has_content> 
  150						<li> 
  151							<a href="${urlResource}" title='<@liferay.language key="opens-new-window"/>' target="_blank">${cur_idodresourcetransparencia.getChild('idodresourcetextotransparencia').getData()}</a> 
  152						 
  153						</li> 
  154					  <#--<#else> 
  155  						<li> 
  156  							<a href="${urlResource}" title='<@liferay.language key="opens-new-window"/>' target="_blank">${urlResource}</a> 
  157  						</li>--> 
  158  				</#if> 
  159						</#if> 
  160					</#list> 
  161					</ul> 
  162				</#if> 
  163				</#if> 
  164				 
  165				<#if cur_descripciondatotransparencia.enlaceexternotransparencia?has_content> 
  166  	  	<#if cur_descripciondatotransparencia.enlaceexternotransparencia.getSiblings()?has_content> 
  167  	  	 
  168    		   <ul class="lista_enlaces_ext"> 
  169 
  170    			 	<#list cur_descripciondatotransparencia.enlaceexternotransparencia.getSiblings() as cur_descripciondatotransparencia_enlaceexternotransparencia> 
  171    			 <#list cur_descripciondatotransparencia_enlaceexternotransparencia.getSiblings() as cur_descripciondatotransparencia_enlaceexternotransparencia2> 
  172    			  
  173    			  <#assign escapeURL = htmlUtil.escape(cur_descripciondatotransparencia_enlaceexternotransparencia2.getData())> 
  174							<#assign separatorURL = "://"> 
  175							<#assign protocol = "http"> 
  176							<#if escapeURL?index_of(protocol) == -1> 
  177								<#assign formatedURL = protocol + separatorURL + escapeURL> 
  178							<#else> 
  179								<#assign formatedURL = escapeURL> 
  180							</#if> 
  181							<li class="lista_enlaces_ext"> 
  182								<#if cur_descripciondatotransparencia_enlaceexternotransparencia2.getChild('nombreenlacetransparencia').getData()?has_content>  
  183									<a href="${formatedURL}" title='<@liferay.language key="opens-new-window"/>' target="_blank">${cur_descripciondatotransparencia_enlaceexternotransparencia2.getChild('nombreenlacetransparencia').getData()}</a> 
  184								 <#--<#else> 
  185									<a href="${formatedURL}" title='<@liferay.language key="opens-new-window"/>' target="_blank">${formatedURL}</a>--> 
  186								</#if> 
  187							</li> 
  188    			   
  189    			 </#list> 
  190          	</#list> 
  191    			 </ul> 
  192  			</#if> 
  193				</#if> 
  194 
  195		 
  196		</#if>	 
  197	</#list> 
  198	</div> 
  199</#if> 
  200</div>